Stichting Ummet Moskee

Islamitische Culturele Stichting Ummet Oss e.o. is een religieus, maatschappelijke non-profit organisatie. Islamitische Culturele Stichting Ummet Oss e.o. geeft vooral aandacht aan de volgende thema’s:

Stichting Ummet Moskee

Bidden

Moslims bidden vijf keer per dag in de richting van Mekka. De vier belangrijkste houdingen tijdens het bidden zijn: staan, buigen, knielen en voorover op de grond liggen. Tussen de verschillende houdingen wordt steeds het begin van het gebed herhaald: ‘Allaho-Akbar’ (God is groot). De woorden van het gebed worden uitgesproken in een bepaald ritme. Moslims gaan vooral op vrijdag naar de moskee om te bidden. Ook op feestdagen gaan ze naar de moskee.
Bij het bidden gebruiken de moslims vaak een gebedsmatje en een gebedsketting.

Mens

‘Allah heeft de mens geschapen. Alles wat er is, komt van Allah. Tegenwoordig denken veel mensen dat ze afstammen van de apen, maar moslims denken daar anders over. Moslims denken verder, de apen moeten toch ook ergens vandaan gekomen zijn? Ergens moet een begin zijn’(Dit is een stukje uit het tweedejaarsboek van levensbeschouwing) Hieruit merk je duidelijk dat moslims erin geloven dat Allah hen heeft geschapen. Moslims vinden dat de mens de belangrijkste plaats inneemt bij de schepping, de mens is dan ook de belangrijkste van alle levende wezens. Ook geloven zij erin dat je na je dood in verder leeft. Als je een slecht leven hebt geleefd, kom je na je dood in de hel, na een goed leven kom je in het paradijs. Moslims zijn tegen cremeren omdat ze er dus sterk in geloven dat je na je dood verder leeft. Moslims willen dat Allah vindt dat ze goed leven. Ook gaan ze ervan uit dat ze bestaan uit een lichaam, ziel en geest. De ziel is afkomstig van Allah. Ook al is de betekenis van ziel en geest sterk vervaagd, toch geloven de meeste moslims van tegenwoordig hier nog sterk in.

Doelstelling

Islamitische Culturele Stichting Ummet Oss e.o. is een religieus, maatschappelijke non-profit organisatie. Islamitische Culturele Stichting Ummet Oss e.o. geeft vooral aandacht aan de volgende thema’s:
  • Professionalisering en institutionalisering van de organisatie
  • Bestrijding van polarisatie en islamofobie in de samenleving
  • Verbreding van doelgroepen
  • Versterking van haar maatschappelijke positie
  • Het bevorderen van emancipatie, participatie, acceptatie en integratie van moslims in de Nederlandse samenleving
  • Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
  • Het bevorderen van bekendheid met de geloof Islam, zowel bij moslims als niet-moslims.
  • Het bevorderen van de sociale – en maatschappelijke omstandigheden en het welzijnsklimaat van de Islamitische gemeenschap in Nederland.
  • Het bevorderen van onderlinge saamhorigheid en wederzijds respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies.

Bestuur

Voorzitter: Servet Tutus

Vice voorzitter: Mahmut Tanis

Activiteitenverantwoordelijke: Nafis Gokce

Penningmeester/Boekhouder: Bayram Aslan

Facilitair verantwoordelijke: FevzI Coskun

Kapimiz herkeze acikdir